Terms & Conditions

Poniższy tekst stanowi regulamin Kelly Melu prowadzonego pod adresem www.kellymelu.pl. Operatorem sklepu jest AREN S.C. z siedzibą w Warszawie. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu ma AREN S.C., zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.kellymelu.pl są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski http://kellymelu.pl

 

Przyjmowanie zamówienia

 

 1. Kelly Melu.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu i nie tylko.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę kellymelu.pl. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
 3. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 14:00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 4. Złożenie zamówienia w Kelly Melu.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Informacje dotyczące produktów w Kelly Melu.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 7. Kamienie szlachetne różnią się minimalnie między sobą. W przypadku niemożliwości zapewnienia Klientowi kamienia o konkretnych, zamówionych parametrach sklep zaproponuje w tej samej cenie kamień o nieznacznie różniących się parametrach i takiej samej, lub wyższej wartości rynkowej.
 8. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości ale mają jedynie charakter informacyjny.

 

Jakość produktów
 

 1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają regulaminowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy sprzedaży konsumenckiej) lub - w przypadku sprzedaży w ramach działalności gospodarczej - rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku)*

* podstawa prawna:

Dokonywanie zmian oraz wycofania zamówienia

 

 1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt zamówienia produktów.
 2. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie pod adresem zamowienia@kellymelu.pl.
 3. Nie można dokonać anulowania zamówienia produktu, który został‚ już wysłany. Postanowienie nie dotyczy sytuacji obioru produktu w sklepie stacjonarnym. W takim przypadku Klient może zrezygnować z zakupu aż do chwili przyjęcia produktu.

 

Ceny

 

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

 

Paragony i faktury

 

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
 2. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

 

Terminy realizacji zamówienia

 

 1. Zamówiony produkt wysyłany jest w terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty za zamówienie. Termin ten nie dotyczy zamówienia z odbiorem w salonie. Czas realizacji zamówienia z odbiorem w salonie może być krótszy.
 2. Firma kurierska doręcza przesyłkę w godzinach od 9 do 18. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem, umówi z nim inny termin doręczenia.
 3. Wszystkie koszty związane z wysyłką pokrywa Klient.
 4. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszystkie koszty związane z zagranicznymi wysyłkami również pokrywa Klient.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy.
 6. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

Uszkodzenia przesyłek

 

 1. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient sprawdza, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
 2. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia powinno się jej nie przyjmować. W takiej sytuacji, Klient sporządza protokół szkody w obecności kuriera oraz niezwłocznie (w miarę możliwości natychmiast) kontaktuje się z Kelly Melu w celu przekazania informacji o stwierdzonych uszkodzeniach.

 

Dokonywanie płatności

 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawy na terytorium Polski:

- osobiście odbierając towar (gotówką lub kartą kredytową)

- przelewem bankowym na konto sklepu

- za pomocą systemu PayPal: biuro@kellymelu.pl

 

 

Zwrot zamówionego towaru

 

 1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. 2000.22.271), Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
  Zwrotowi nie podlegają zamówione produkty grawerowane.
 2. Zwracany w powyższym trybie produkt powinien być odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (produkt, faktura lub paragon fiskalny, itp.), oraz nie nosić znamion używania, przeróbek itp.
 3. Zwrot produktów w powyższym trybie odbywa się na koszt Klienta.
 4. Data wysłania zwrotu nie może przekroczyć 30 dni od daty doręczenia towaru Klientowi
 5. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty.
 7. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

 

Reklamacje

 

 1. W przypadku stwierdzenia wad produktu w terminie 6 miesięcy od daty zakupu, w celu zgłoszenia reklamacji, należy wysłać go do siedziby sklepu na adres:
       Kelly Melu
Aleje Jerozolimskie 42
00-024 Warszawa
z dopiskiem: REKLAMACJA, bądź dostarczyć osobiście.
 1. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć oryginał paragonu lub faktury a na osobnej kartce opis wady.
 2. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.
 3. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad uzasadniających uznanie reklamacji, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.
 4. W razie stwierdzenia uszkodzeń za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii, o ile nie były spowodowane pierwotną wadą produktu), Kelly Melu skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy. Klient może zlecić naprawę lub odebrać produkt bez naprawy

 

Ochrona danych osobowych

 

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. - Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
 2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych przez Aren S.C Jolanta Brzozowska i Zbigniew Brzozowski. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Aren S.C Jolanta Brzozowska i Zbigniew Brzozowski.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy i jej działalnością na adres e-mail.

 

Postanowienia końcowe
 

 1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.
 2. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na Kelly Melu.pl.
 3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Wszelkie uwagi odnoszce się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: biuro@kellymelu.pl